Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 571 410 087, 728 324 457
 
Nábřežní 175, Karolinka, 756 05 Vedoucí služby: Jana Orságová starší - vedoucí CHPS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Dále nabízíme možnost fakultativních služeb (např. dovoz k lékaři, ke kadeřníkovi, apod…) dle zájmu uživatele.

Cena za fakultativní služby je zahrnuty v platném ceníku služeb.


Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí. 

Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.

Cílová skupina:

 • senioři, kteří už nezvládají péči o svou osobu
 • osoby se zdravotním omezením
 • osoby mladší 18 let - ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké životní situaci

Hlavní cíle služby:

 • prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
 • zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé zvyklí
 • udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služby
 • poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
 • podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich okolí k dispozici
 • pomoci seniorům, aby mohli ulevit svých rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují

Cílem pečovatelské služby je dále:

 • poskytovat služby v nejvyšší možné kvalitě
 • zajistit co nejefektivnější služby poskytování služby a udržet si stálé financování

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům služeb - pracovníci vychází z přání, možností a potřeb každého z uživatelů a vycházejí z uživatelova životního příběhu a jeho zvyků
 • respektování důstojnosti každého člověka - ve všech situacích se pracovníci snaží o maximální respektování člověka jako lidské bytosti, vždy jednají s úctou (např. způsob oslovování klienta)
 • respektování svobodné volby uživatele - uživatel má vždy dostatečný prostor a čas vyjádřit svoji svobodnou volbu (např. kdykoli se může rozhodnout, jakou podporu potřebuje a v jaké míře)
 • respektování soukromí uživatele - každý pracovník ve všech etapách péče nezapomíná na respektování soukromí a intimity uživatele (např. zajištění soukromí při osobní hygieně)
 • podpora samostatnosti uživatele - pracovníci dbají, aby péče vycházela z možností uživatele s ohledem na jeho síly a dovednosti. V maximální možné míře podporovala motivaci a dodávala důvěru ve vlastní schopnosti
 • flexibilita služby - služba je přizpůsobována dle potřeb uživatele
 • odbornost služby - pracovníci poskytují službu co nejkvalitněji a soustavně se vzdělávají

 Nabídku našich služeb tvoří základní činnosti pečovatelské služby dané zákonem č. 108/2006Sb.:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Dále nabízíme možnost fakultativních služeb (např. dovoz k lékaři, ke kadeřníkovi, apod...) dle zájmu uživatele.

Cena za fakultativní služby je zahrnuty v platném ceníku služeb.

Doprovodnými aktivitami v rámci integrace seniorů do společnosti jsou pravidelná setkání seniorů, které pořádáme v Domě pokojného stáří Charity NH, spojené vždy s programem a občerstvením. Vzhledem ke snížené mobilitě většiny zájemců, zajišťujeme jejich svoz a odvoz služebními vozidly. Pravidelně také pořádáme zájezdy pro seniory např. na poutní místa se svozem k autobusu a následným odvozem.

Veřejnost je o naší službě informována formou letáků, jejich distribucí na veřejná místa, např. obecní úřady, zdravotní střediska, kostely. Informace jsou také součástí webových stránek, článků v místním tisku, koncertů pořádaných naší organizací.

O potřebnosti služby v terénu byl o naší službě také natočen dokumentární film „Jak neztratit domov ani ve stáří“ v rámci cyklu „Co je to doma“, několikrát vysílaný Českou televizí.

V roce 2005 jsme byli nominováni na cenu kvality v sociální péči a po vyhodnocení jsme získali v kategorii „Pečovatelská služba“ 2. místo.

Provozní doba pečovatelské služby

 • pondělí:  6:00 - 21:00
 • úterý:   6:00 - 21:00
 • středa:  6:00 - 21:00
 • čtvrtek:  6:00 - 21:00
 • pátek:  6:00 - 21:00
 • sobota:  6:00 - 21:00
 • neděle:  6:00 - 21:00

 

 

Nenašli jste zde potřebné informace?  Máte pro nás vzkaz? Napište nám...
 

 

Ke stažení


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Barabášová - pečovatelka Daria Exnerová - pečovatelka Eva Chrástecká - pečovatelka Dana Kocurková - pečovatelka Jana Kocurková - pečovatelka Anna Kovaříková ml. - pečovatelka Jarmila Leskovjanová - pečovatelka Ing. Danuše Martinková - ředitelka organizace Anna Mazáčová - pečovatelka Magda Mazáčová - pečovatelka Dana Ohryzková - asistentka účetní Jana Orságová starší - vedoucí CHPS Kateřina Orságová - pečovatelka Marie Orságová - pečovatelka Václava Plánková - pečovatelka Zdenka Polášková - pečovatelka Anna Schwedová - pečovatelka, asistentka vedoucí CHPS Eva Slováčková - zástupce vedoucí CHPS, sociální pracovnice Jana Valentová - asistentka účetní, mzdová účetní Drahomíra Valigurová - pečovatelka Jitka Zapalačová - uklízečka Alena Zetková - zástupkyně ředitelky, účetní Ing. Dana Žáková - administrativní pracovnice Mgr. Lenka Vráželová - zástupkyně ředitelky, metodik sociálních služeb Mgr. Veronika Machálková - projektová manažerka Šárka Matyščáková - prádelna Patricie Mikušková - pečovatelka Barbora Pěkninová - pečovatelka Eva Ellen Slováčková - pečovatelka
Podpořte nás
 

 
 

Napište nám...

 

Nenašli jste na webu potřebné informace? Máte pro nás vzkaz?

  

Napište nám...

 
 

Navštivte nás na Facebooku