U VÁS DOMA I U NÁS...

365 DNŮ V ROCE...

SLUŽBY OD "A" DO "Z"...

TKS 2018         647 051,- Kč         DĚKUJEME!!!

O tříkrálové sbírce 2017

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v malých obcích o několika stovkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2016 můžeme uspořádat již pošestnácté!

TKS_2017_15

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek nadcházející Tříkrálové sbírky 2017 využijeme na vybavení některých pokojů Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově novým nábytkem, který by se lépe přizpůsobil omezenější soběstačnosti seniorů. Zamýšlený soubor vybavení vychází z důkladné konzultace s pracovníky přímé péče Domu pokojného stáří a je založen na jejich každodenních zkušenostech a doporučeních tak, aby nové vybavení skutečně zaručilo našim uživatelům co nejvíce pohodlí.

Tak jako v minulých letech budeme pamatovat  s určitou částkou i na rodiny a jednotlivce, kteří se dostanou do nepříznivé situace.

Nejméně desetina celoreublikového výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Více v sekci využití Tříkrálové sbírky.

   

Jak mohu sbírku podpořit?

Kdo koleduje?

Do ulic 7 obcí Hornovsacka (Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice), ve kterých Charita Svaté rodiny poskytuje sociální služby,  vyjde 240 mladých koledníků. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím každé tříčlenné skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka, která jednotlivé skupinky dobrovolníků doprovází.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

 TKS_2017_35

Tříkrálová sbírka 2016

Facebook_ikona_ctverecSledujte letošní Tříkrálovou sbírku na Facebooku