U VÁS DOMA I U NÁS...

365 DNŮ V ROCE...

SLUŽBY OD "A" DO "Z"...

Děkujeme našim mecenášům Lesům augustiniánského opatství

Patronka SOS vesniček Taťána Nepustilová, vítězka kategorie Nadace, hospice, charita

Jejich pomoc je pro nás nenahraditelná. Jako poděkování z naší strany byla nominace na Cenu Ď neboli „dík mecenášům a dobrodincům“.

 

Někdy to bez dobrovolníků, dárců, mecenášů, dobrých lidí, firem ochotných finančně pomoci nejde. Některé organizace jsou na jejich podpoře zcela závislé a bez této pomoci by mnohdy byla jejich existence ohrožena. Jejich zánik by způsobil nepříjemné omezení života pro nemocné, nemohoucí lidi nebo třeba děti bez domova. Dělají velkou věc, která si zaslouží poděkování. A od toho tu už devatenáct let je Cena Ď neboli dík mecenášům a dobrodincům. Pořadatelem projektu je Richard Langer, významnými podporovateli je Národní divadlo, Nadační fond Františka Janečka či osobnost Františka Duky.

Charita Nový Hrozenkov na tuto cenu za mimořádné finanční dárcovství nominovala Lesy augustiniánského opatství. Za poslední tři roky augustiniáni podpořili naši organizaci částkou přesahující půl milionu korun a navíc se vedení této společnosti zavázalo, že po dobu dalších pěti let každý rok přispějí na charitní účet čtvrt milion korun. Jejich podpora není účelově vázaná a hrozenkovská Charita ji muže použít tam, kde to je skutečně potřeba. Pomáhají nám tak naplňovat naše hlavní poslání – umožnit lidem zůstat doma i přes vysoký věk a vážnou nemoc až do konce svých dní.

Slavnostní ocenění „osobností“ nominovaných na Cenu Ď se uskutečnilo uplynulý pátek (tj. 14. června 2019) na Nové Scéně Národního divadla v Praze. Těch co byli mezi kandidáty na Cenu Ď, byly téměř tři stovky v šestnácti kategoriích. Uspět mohl vždy jen jeden a jen pro toho byla připravena cena ze sklářské dílny firmy ArtCristal Bohemia ve Velkém Oseku. Mezi čtyřicítkou nominovaných v kategorii „Nadace, hospice, charita“ byly i Lesy augustiniánského opatství. Svým mecenášstvím se umístily v čtveřici nejlepších ve zmíněné oblasti pomoci. Vítězem se stala patronka SOS dětských vesniček Taťána Nepustilová.

Absolutním vítězem všech nominovaných se stal Roman Kozák, ředitel firmy Jizerské pekárny za dlouholetou podporu Sociálních služeb města České Lípy. Cenu za morální vzor v České republice si odnesl Karel Vágner.

Více informací k udílení cen lze získat na webových stránkách www.cena-d.cz