Kontakty

Charitní pečovatelská služba středisko Hranice

Tel.: 733 755 986
Purgešova 1399, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice
Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník
Jana Meluzínová - pečovatelka
Zdenka Križanová - pečovatelka
Jitka Sanetříková - pečovatelka
Jana Jakubcová - zástupce v terénu
Ing. Ivana Clemente - pečovatelka
Eva Kučerová - pečovatelka DPP
Jiřina Janásková - pečovatelka
Ivana Bartschová - pečovatelka