Kontakty

Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou

Tel.: 777 238 520, 581 772 089
Křížkovského 68, Lipník nad Bečvou, 751 31
Vedoucí služby: Bc. Petra Šustalová - vedoucí pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba (CHPS) je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v přirozeném sociálním prostředí osob, dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Organizace

Seznam lidí

Marie Koblihová - pečovatelka
Jitka Školudíková - pečovatelka
Mgr. Terezie Vlčková - pečovatelka
Dagmar Hradílková - pečovatelka
Ing. Markéta Klesnilová - pečovatelka
Bc. Radka Machurová - sociální pracovník
Miriam Chalupová - pečovatelka
Marie Vinklerová - pečovatelka
Jana Plachká - pečovatelka
Bc. Petra Šustalová - vedoucí pečovatelské služby
Jarmila Ferencová - pečovatelka
Kateřina Hradilová - pečovatelka