Kontakty

Charitní šatník - středisko Šternberk

Tel.: 734 390 734
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE
Šatstvo přijímáme denně v době od 8.00 do 15.00 hodin a je použito výhradně
pro potřeby klientů Charity Šternberk.

Organizace

Seznam lidí

Kateřina Soldánová - administrativní pracovník