Kontakty

Krizová pomoc

Tel.: 603 871 809, 734 435 078
Riegrova 406/1, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Služba Krizové pomoci poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi, jako jsou vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj. „Poskytujeme pomoc dospělým jednotlivcům, párům i rodinám, kteří se ocitli v krizové situaci. Návštěva je možná i bez předchozího objednání, případně po mailové či telefonické domluvě. Počet návštěv u nás není omezen, služba je poskytována anonymně a zdarma jak ambulantní, tak terénní nebo pobytovou formou.

Organizace