Kontakty

Nízkoprahové denní centrum Schod

Tel.: 739 500 404
Šternberská 497, Uničov, 783 91
Vedoucí služby: Mgr. Marie Hýžová, DiS. - vedoucí služby - sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Marie Hýžová, DiS. - vedoucí služby - sociální pracovník
Mgr. Klára Lišková - sociální pracovník
Jana Pírková - pracovník v sociálních službách