Kontakty

Nízkoprahové denní centrum Uzel

Tel.: 730 585 752
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

 

Organizace

Seznam lidí

David Geisler - vedoucí služby, pracovník v sociálních službách
Matěj Hendrych - pracovník v sociálních službách
Jana Kopková - pracovník v sociálních službách