Kontakty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

Tel.: 739 344 078
Třída Čs. armády 211, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení, sociální pracovník
Dagmar Mikšánková, DiS. - sociální pracovník
Bc. Ester Džurbanová - sociální pracovník
Aneta Lévová - výchovný nepedagogický pracovník
Martin Malášek - výchovný nepedagogický pracovník
Marie Míšo - výchovný nepedagogický pracovník
Martina Bulejová - výchovný nepedagogický pracovník
Klára Petříková - výchovný nepedagogický pracovník DPP
Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník