Kontakty

Občanská poradna v Bohumíně

Tel.: 593 035 047, 739 002 717
Štefánikova 957, Bohumín-Nový Bohumín, 735 81
Vedoucí služby: Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby (pre)terminálně nemocné, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané, všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby:

kopírování, telefonování

Pozn. Kopírovat a telefonovat mohou pouze uživatelé služeb Občanské poradny, kteří v poradně řeší svou záležitost a v rámci ní potřebují zhotovit kopie dokumentů nebo telefonovat. Poplatky za kopírování a telefonování se platí poradci. Poradce o těchto poplatcích vede záznamy. Cena za tyto služby je stanovena v „Ceníku fakultativních služeb“.

 

Bližší informace o službě naleznete zde:

Organizace

Seznam lidí

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - vedoucí organizace
Mgr. Monika Adámková - poradkyně, sociální pracovnice
Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí služby