Kontakty

Odlehčovací služba

Tel.: 603 717 454, 571 420 135
Halenkov 191, Halenkov, 756 03
Vedoucí služby: Marie Surá - vedoucí pobytových služeb
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: doprava uživatele naším autem, např. dovoz k lékaři, na úřady, k volbám, vyřízení osobních záležitostí a jiné. 

Seznam lidí

Ing. Danuše Martinková - ředitelka organizace
Bc. Eva Kameniczká - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Vráželová - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Marie Surá - vedoucí pobytových služeb
Bc. Marie Fedorová - pastorační asistentka
Alena Zetková - zástupkyně ředitelky, účetní
Dana Ohryzková - pokladní