Kontakty

Osobní asistence

Tel.: 739 245 989
Purgešova 1399, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence
Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník
Jitka Šnejdrlová - osobní asistentka
Irena Stuchlíková - osobní asistentka
Eliška Cíchová - osobní asistentka DPP
Lenka Číhalová - osobní asistentka
Jana Jakubcová - zástupce v terénu
Eva Kuličková - osobní asistentka
Petra Rušarová - osobní asistentka
Jitka Těšíková - osobní asistentka
Miloslava Těšíková - osobní asistentka
Jarmila Vacková - osobní asistentka DPČ
Ing. Ivana Clemente - osobní asistentka
Renata Fabíková - osobní asistentka
Jitka Jahnová - osobní asistentka
Růžena Ryšánková - osobní asistentka
Kateřina Weingärtnerová - osobní asistentka
Eva Kučerová - osobní asistentka DPP