Kontakty

SAS Pro rodinu - mikroregion Šternbersko

Tel.: 776 817 757
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01
Vedoucí služby: Bc. Libor Kobylka - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Libor Kobylka - vedoucí služby
Lenka Krčová - pracovník v sociálních službách