Kontakty

Terénní program Plus

Tel.: 734 237 840
Ztracená 63/1, Kroměříž, 767 01
Vedoucí služby: Mgr. Sylvie Osičková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE
  • Okamžitá kapacita 2 osoby

Seznam lidí