U VÁS DOMA I U NÁS...

365 DNŮ V ROCE...

SLUŽBY OD "A" DO "Z"...

post_940x788_dekujeme_150dpi

Ve dnech 11. - 13. ledna 2019 proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. V tyto dny opět vyšly do ulic skupinky králů, aby přinesly radostnou zvěst o narození Ježíše Krista. Tato tradice se již léta pojí s charitativní sbírkou na pomoc potřebným. Charita Nový Hrozenkov výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 použije na podporu služby Domácí hospicové péče DOMA a rovněž na další opravy Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově.

Domácí hospicová péče DOMA je komplex služeb Charity Nový Hrozenkov, který pomáhá lidem v poslední fázi života důstojně dožít v domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. Zahrnuje jak služby sociální, tak zdravotní a také odborné poradenství. Všichni členové týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině. Služba je zajišťována čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu. Je řešena formou pohotovosti. Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až šest hodin denně. Část výtěžku sbírky využijeme na specializované přístroje a jejich revize, a také na provoz, který jsme zatím nuceni spolufinancovat.

Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově umožňuje seniorům důstojně prožívat plnohodnotný život, který už nemohou vést ve svém vlastním domácím prostředí z důvodu nemoci či osamění. Dům samozřejmě vyžaduje neustálou údržbu a řešení vzniklých provozních nedostatků. Na tyto opravy bychom také rádi využili prostředky z letošní Tříkrálové sbírky.

Velmi si vážíme Vaší štědré pomoci, které se nám od Vás každoročně při sbírce dostává, ať už to jsou finanční dary, pomoc při organizaci a samotné sbírce, modlitby nebo samotné přijetí. Vážíme si podpory ze strany kněží, obecních úřadů i České spořitelny, tady všude nám velmi vycházejí vstříc. Děkujeme obvodnímu oddělení Policie České republiky v Karolince za zvýšený dohled ve dnech konání sbírky. Rovněž chceme poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na odměnu pro naše děti – krále. Jsou to: ve Vsetíně papírnictví Olšák, v Hovězí ponožky Knebl, ve Velkých Karlovicích restaurace U muzea, restaurace U Pepiša, v Karolince sklenářství Horák, potraviny U kostela, restaurace U vleku, v Novém Hrozenkově pan Radek Kocurek, paní Pavla Uherková, v Halenkově obchod Štefková, Tovomarket, Pizzerie Ponko, v Huslenkách restaurace Pod Černým, restaurace U Pokorných. Věřím, že všechny zúčastněné hřeje vědomí, že můžeme přidat kamínek do pomyslné mozaiky pomoci lidem potřebným, opuštěným, seniorům, umírajícím. Jsou to jedni z nás.

                   

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

 

VELKÉ KARLOVICE                    115 746,-Kč

KAROLINKA                                 83 223,-Kč

NOVÝ HROZENKOV                 155 527,-Kč

HALENKOV                                   93 549,-Kč

HUSLENKY                                    79 421,-Kč

ZDĚCHOV                                     34 719,-Kč

HOVĚZÍ                                        113 701,-Kč

 

CELKEM                     675 886,-Kč

      DĚKUJEME ZA VAŠE DARY