Kontakty

Charitní pečovatelská služba - středisko Litovel

Tel.: 736 750 221
Vítězná 1129, Litovel, 784 01
Vedoucí služby: Zita Stinglová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovatelské služby.

Organizace

Seznam lidí

Lenka Šmoldasová - pracovník v sociálních službách
Martina Vodičková - pracovník v sociálních službách
Zita Stinglová - vedoucí služby
Bc. Martina Sedlářová - sociální pracovník
Bc. Ivana Skopalová - sociální pracovník
Ilona Vysloužilová - pracovník v sociálních službách
Věra Škrabalová - pracovník v sociálních službách
Eva Šmehlíková - pracovník v sociálních službách
Pavlína Navrátilová - pracovník v sociálních službách
Jitka Srovnalová - pracovník v sociálních službách
Petra Sedlářová - pracovník v sociálních službách
Miroslava Žitná - pracovník v sociálních službách