Kontakty

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Tel.: 736 541 658
Řezníčkova 808/8, Olomouc, 779 00
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Služba pomáhá zmírnit dopady nepříznivé situace, zejména na výchovu a vzdělávání dětí. Nabízíme doprovody do institucí, zajištění kontaktů s odborníky a úřady základního sociálního poradenství, pomoc s vyřízením sociálních dávek a další aktivity.

Organizace