DekaCert

Zaměstnanci Charity Nový Hrozenkov se již od roku 2017 seznamují s programem DekaCert (autorka programu –Prof. Dr. theol Elisabeth Jünemann, Německo), který vychází z desatera, nepředpokládá víru, ale prezentuje hodnoty, kterými se chceme v Charitě řídit. Hodnoty v sociální oblasti. V současné době, vzhledem k náročné situaci potřebujeme tyto hodnoty znovu prověřit, zda jsou naší součástí. Zda pod tíhou doby jsme schopni všemu dostát. Není to pro nikoho jednoduché, ale věříme, že se nám to podaří.

Zde je ukázka hodnot a pak také doporučení, proč se tímto programem zabývat
Láska, milosrdenství, důstojnost, spravedlnost, svoboda …

Abychom měli vedle sebe vzory, které nám mají být příkladem, zvolilo si každé zařízení svého patrona

 • Charitní pečovatelská služba – sv. Ludmila
 • Domácí zdravotní péče – sv. Alžběta Durynská
 • Domácí hospic Doma - sv. Kamil de Lellis
 • Osobní asistence - sv. Anežka
 • Dům pokojného stáří – sv. Zdislava
 • Denní stacionář Slunečnice – sv. Josef
 • Sociální rehabilitace – sv. Linhart
 • Poradna- sv. Rita
 • účetní jednotka – sv. Jan Pavel II.
 • Sociální doprava – sv. Kryštofa
 • A celá Charita Nový Hrozenkov je pod záštitou Svaté rodiny

"DekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné osobní spirituality každého z nás."

ThLic. David Bouma, Th.D. Univerzita Hradec Králové