Zkvalitnění zázemí terénních služeb

logo

Naše organizace čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov“ (Reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002360), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov prostřednictvím zakoupení, rekonstrukce a následného vybavení budovy v Novém Hrozenkově. Toto nové zázemí bude sloužit pro tři druhy sociálních služeb: Pečovatelská služba, Osobní asistence a Sociální rehabilitace.

IMG_20200204_154244IMG_20200204_154306IMG_20200204_154323IMG_20200204_154349IMG_20200204_154406