Postní almužna 2022

Postní doba začíná Popeleční středou, čtyřicetidenní doba, jejímž vrcholem jsou Velikonoce. Letošní Postní almužna připadla na 2. března 2022. Neděle se do postních dní nepočítají. Půst nás má vést k osvobození od věcí a postojů, kvůli kterým nejsme svobodní. V této době jsme pozváni k modlitbě, půstu, almužně, pokání…

Postní almužna 2022

     Svatý otec František říká: "Nemám důvěru k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“

Charita Nový Hrozenkov shromáždila ze všech farnostech celkem
25 551 korun.

Všem, kteří na svých farách do Postní almužny 2022 přispěli, děkujeme.

 

Část výtěžku poputuje na úhradu ochranných zdravotnických pomůcek imobilnímu dítěti
z oblasti Horního Vsacka a do stejné zeměpisné oblasti půjde zbytek finančních prostředků nemocnému muži, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Začátek Postní almužny 2023 připadne na 22. února.
htthttps://www.postnialmuzna.cz/ps://www.postnialmuzna.cz/