Kontakty

Dům pokojného stáří

Tel.: 603 717 454, 571 429 676
Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov , 756 04
Vedoucí služby: Marie Surá - vedoucí domu
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:
  • doprava uživatele naším autem, např. dovoz k lékaři, na úřady, k volbám, vyřízení osobních záležitostí a jiné

Seznam lidí

Bc. Eva Kameniczká - sociální pracovnice
Ing. Danuše Martinková - ředitelka organizace
Mgr. Lenka Vráželová - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb
Zdeněk Plánka - technický pracovník
Marie Surá - vedoucí domu
Bc. Marie Fedorová - pastorační asistentka
Alena Zetková - účetní
Dana Ohryzková - pokladna