Aktivity projektu

1. MOBILITA

Posílením mobility v organizacích prostřednictvím obnovy a rozšíření vozového parku chceme zajistit:

 • rozšíření služeb – např. možnost vykonávat více návštěv denně u jednoho uživatele,
 • navýšení počtu klientů služeb,
 • rozšíření území poskytovaných služeb,
 • zefektivnění práce pečovatelek zkrácením doby nutné k přepravě,
 • rozšíření nabídky aktivit pro seniory díky možnosti využití speciálního autobusu. 

2. ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zkvalitněním zázemí pro poskytování terénních služeb chceme dosáhnout:

 • zlepšení podmínek pro práci pečovatelek v organizacích i v terénu,
 • zkvalitnění a zjednodušení potřebné evidence,
 • zefektivnění práce pečovatelek.

3. POMŮCKY – KOMPENZAČNÍ, REHABILITAČNÍ A PRO VOLNÝ ČAS

Pořízením nových kompenzačních, rehabilitačních i volnočasových pomůcek chceme zabezpečit:

 • prodloužení doby, kdy může senior žít ve svém přirozeném prostředí,
 • usnadnění práce ošetřovatelek, pečovatelek i členů rodiny seniora,
 • zkvalitnění života seniorů,
 • rozšíření aktivit pro seniory.

4. VYBAVENÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Díky pořízení vybavení Centra denních služeb chceme posílit služby pro seniory na Rožnovsku:

 • rozšířením nabídky služeb (zavedení nové služby),
 • odlehčením rodinám s péčí o seniory.

Aktivita je realizována partnerem projektu Charita Valašské Meziříčí.

5. METODICKÁ PODPORA

Zapracování nových možností, které organizace získá realizací projektu do metodik jednotlivých organizací:

 • aplikace nových metod a technik prací se seniory v závislosti na využívání pořízeného vybavení (např. reminiscenční terapie),
 • rozšíření možnosti práce na metodikách, standardech a jejich aplikací v organizacích díky zefektivnění práce zaměstnanců (lepším vybavením),
 • vytvoření komplexních souborů metodik práce v organizacích.
 • Metody práce se seniory:
  • Kniha života – zapisují si své vzpomínky, dobré jak pro ně, tak pro jejich rodinu, navázání opětovného pouta. Využití i u seniorů s demencí.
  • Alternativní komunikace – doprovodné prvky při podpoře komunikace – fotografie, obrázky. Při potížích s komunikací využívají např. tzv. piktogramy. Neumí si říci, co chtějí, mají karty „chci“, „nechci“ a ukazují.
  • Místnost vybavená pro reminiscenční terapii (bylinky, cukroví, vonné čaje, vzpomínání při prohlížení fotografií, apod.), možnost zde mít oslavu, návštěvu.
  • Na zakázku ušité polohovací vaky pro bazální stimulaci- využití dle individuálních potřeb.
  • Metody komunitní práce - práce s pečujícími a blízkými. Dochází k podpoře rodiny při péči o blízkého nejen radou, ale i možností sdílet své radosti i starosti při péči. Mají vytvořen speciální program se školou na podporu mezigenerační solidarity, který přibližuje studentům nejen služby a každodenní sociální práci, ale aktivně se snaží zapojovat mládež pozváním na akce Charity, zážitkovými akcemi a tematickými přednáškami.