Postní almužna

Kdo se modlí, ať se postí.IMG_20210216_145315
Kdo se postí, ať je milosrdný.

Bratři a sestry,

vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na svou túru hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití. Od „smrti žízní“ mne zachránili kapky rosy na jehličkách smrků, které jsem lízal, ab\ch alespoň trochu žízeň zahnal. V tom jsem si všimnul, že po stezce jde další turista, který mě se zájmem sleduje. Trochu jsem se zastyděl. On mě předešel a po chvíli chůze jsem zas já zastihl jeho, jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě příklady táhnou.

Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kterými můžeme my osvěžovat ty druhé. A dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo svět kolem nás.

Kolik kapek rosy je potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků, aby byl svět lepší?

Muže nás napadnout, že těch pár dobrých skutků, které vzejdou z našich dobrých odřeknutí, svět nezmění. Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka Tereza jednou řekla: „ Sami víme, že to, co děláme, je jen kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“

V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi barvami, stejně tak je mnoho způsobů („barev“) konání dobra. Může být mnoho možností, co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se prosím vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké životní situace může i Postní almužna. Nabídněte, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit.

Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém. 

 

Mons. Bohumír Vitásek
president ACHO

WWW.POSTNIALMUZNA.CZ