Podpora sdílené péče

Logo OPZ barevné

PODPORA SDÍLENÉ PÉČE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU PŮSOBNOSTI CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie

Operační program: OPZ – Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_023
Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018
Místo realizace a dopadu: CZ072 Zlínský kraj
Náklady projektu: 2 771 897,36 Kč

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu využívání sdílené péče. Tou je rozuměna kombinace péče neformálních pečovatelů – tj. rodinných příslušníků a osob, které se v domácím prostředí starají o své blízké - seniory, lidi s postižením, umírající – a zároveň péče poskytované Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

Cílem projektu je zjišťování potřeb neformálních pečovatelů, šíření povědomí o možnostech sdílené péče a zároveň zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, skrze vzdělávání pracovníků. Vhodné vzdělávací kurzy budou nabídnuty také neformálním pečovatelům. Vzdělávání se zúčastní celkem 46 osob.

Průběh projektu:

  • Zvyšování povědomí o sdílené péči a poskytování sociálních služeb v regionu Charity (Klíčová aktivita 01)
  • Vzdělávání neformálních pečovatelů (KA 02)
  • Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (KA 03)
  • Mapování úrovně součinnosti poskytovatele sociálních služeb a rodin pečujících o osobu blízkou (KA 04)
  • Tvorba dokumentů a evaluace projektu – sdílení příkladů dobré praxe v oblasti sdílené péče (KA 05)

Výsledky projektu:

  • Zlepšení informovanosti neformálních pečovatelů v oblasti využívání sdílené péče
  • Zvýšení kompetencí a znalostí v oblasti péče o osobu blízkou u neformálních pečovatelů a asistentů péče
  • Předávání příkladů dobré praxe prostřednictvím setkávání neformálních pečovatelů se zaměstnanci Charity
  • Zvýšení kompetencí a znalostí v oblasti péče o osobu blízkou u zaměstnanců Charity
  • Analýza úrovně součinnosti poskytovatele sociálních služeb a rodin pečujících o osobu blízkou a zhodnocení účinnosti komunikace s CS neformálních pečovatelů

KE STAŽENÍ:

Informační leták: To zvládneme! Základní informace pro domácí pečující

Leták sdílená péče_1. strana