Švýcarsko-český projekt partnerství

Screen Shot 2015-10-07 at 20.20.24

Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku

Výše grantu: 1 158 070 CHF – 28 488 522,- Kč

Doba realizace: 12/2012 – 12/2016

Název: „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“

Prioritní osa: 1.1 Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech

Cíl projektu: Zkvalitnit a zpřístupnit terénní a ambulantní služby pro seniory na Valašsku

Projekt Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov je jediným z předložených projektů programu, který řeší i oblast podpory ambulantních a terénních služeb a nese název „Cesta za kvalitním životem seniorů“. Charita Svaté rodiny v Novém Hrozenkově tento projekt realizuje ve spolupráci se třemi partnery – Charitou Vsetín, Charitou Valašské Meziříčí a Diakonií Valašské Meziříčí.

Projekt byl veden snahou koncepčně a systematicky vyřešit situaci terénních a ambulantních služeb pro seniory na Valašsku, tj. na území s rozlohou 24 000 ha. Pečovatelky zde denně najezdí 80 km, většinou se jedná o špatně přístupné lokality, odlehlé samoty, ke kterým je obzvlášť v zimních měsících vzhledem k charakteru oblasti obtížný přístup.

V rámci grantu, který na realizaci projektu získala Charita a její partneři z Programu švýcarsko-české spolupráce (1 158 070 CHF) bylo možno zakoupit 30 osobních automobilů 4x4, 1 pick-up, 1 speciální nízkopodlažní autobus, 2 velkoprostorové vozy, 1 vůz se speciální úpravou pro vozíčkáře, 1 moped, 2 jízdní kola, vybavení zázemí terénních a ambulantních služeb nejen materiálně, ale i speciálními programy pro efektivní řízení služeb, dále přes 80 rehabilitačních, kompenzačních a aktivizačních pomůcek, 6 speciálních setů pomůcek pro domácí hospicovou péči, zajistit 300 hodin metodické podpory pro tyto 4 organizace a vytvořit 4 soubory metodik pro kvalitnější a efektivnější poskytování terénních a ambulantních služeb, bylo proškoleno 87 zaměstnanců.

Přínosem projektu je nejenom pořízení vybavení, automobilů, kompenzačních pomůcek a školení personálu žadatele a partnerů. V projektu jde na prvním místě o udržení klienta v jeho vlastním sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity. Za dobu 25 let působení Charity Nový Hrozenkov a i ze zkušenosti partnerů projektu, je tato péče a podpora, byť pro pracovníky nejnáročnější, pro člověka však nejefektivnější a přirozená forma života ve stáří,

V rámci projektu měli možnost zástupci příjemce projektu i jeho partneři podniknout „cestu za dobrou praxí“ do Švýcarska. Ta měla za cíl navštívit podobné typy organizací a služeb, které byly projektem podpořeny a podařilo se tak navštívit Spitex Albula, Spitex Obwalden, Pro Senectute Kanton Zürich a Pro Senectute Schweiz. Účastníci této cesty měli možnost poznat systém sociálních služeb ve Švýcarsku a jejich financování, vidět jak funguje zdejší management organizací, chod samotných služeb a to nejen v jejich organizaci a plánování, ale bylo umožněno připojit se k pracovníkům a zažít služby „naživo“.

Specifické cíle projektu:

  • zkvalitnit zázemí pro poskytování terénních a ambulantních služeb pro seniory
  • zefektivnit práci pečovatelů – více času na klienta, méně času při dopravě
  • pokrýt území okresu potřebnými službami vytvořením funkčního partnerství mezi organizacemi
  • zavádět nové metody práce se seniory
  • odlehčit rodinám seniorů s péčí o příbuzného
  • rozšířit spektrum společných aktivit pro seniory

 

Konference k ukončení programu švýcarsko-české spolupráce

V pátek 24. 2. 2017 nastal dlouho očekávaný den a náš partnerský projekt „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“ dopěl ke zdárnému cíli. Naše mimořádná cesta s projektem trvala dlouhých 5 let a přinesla materiálně technické zabezpečení a metodickou podporu v hodnotě více než 28 miliónů korun. Největší radost máme z nového vozového parku, který můžete na cestách potkávat a díky kterému můžeme zvládat obtížný terén a garantovat tak terénní služby vždy na dosah. Ale péči pracovníkům a pečujícím usnadní také více než stovka rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

První část konference patřila shrnutí projektu a ohlédnutí za vším, co projekt podpořil a umožnil. Projekt je ve svém zaměření inovativní, jelikož svými aktivitami podporuje primárně terénní a ambulantní služby, které jsou finančně méně náročné a pro člověka nejlépe vyhovující. Tomuto tématu se věnují i některé osobnosti sociální oblasti a v druhé části jsme tak mohli přivítat paní Doc. MUDr. Ivu Holmerovou – ředitelku gerontologického centra v Praze a pana Mgr. Miroslava Erdingera - supervizora, lektora a evangelického kněze, který působil jako ředitel domova pro seniory. Kromě těchto odborníků jsme také přivítali Diakonii Sobotín a Charitu Ostrava, kteří z Programu švýcarsko- české spolupráce také realizovali své projekty a mohli se podělit s dobrou praxí. Děkujeme všem, kteří na projektu pomáhali a věřili v jeho úspěšné naplnění.

 

                                                                                                                                                    Lenka Vráželová