Kontakty

DOMA – domácí hospicová péče

Tel.: 737 572 190, 571 410 087
Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov, 756 04
Vedoucí služby: Jarmila Škarpová - koordinátor zdravotní péče
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.

Posláním Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit nemocnému strávit poslední období života v jeho domácím prostředí v kruhu blízkých.

Poskytujeme individuální, komplexní a dostupnou péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.

Podmínky zavedení hospicové péče:

 • Nemocný si přeje hospicovou péči v domácím prostředí.
 • Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci nemocného.
 • Domácí zázemí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit u nás.
 • Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V nepřetržitém dohledu nad nemocným a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál pečovatelské služby a služby osobní asistence.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovník - základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry - ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS – KE STAŽENÍ
 • osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku OA – KE STAŽENÍ
 • pastorační asistent
 • dobrovolníci

Spolupracujeme s:

 • praktickými lékaři
 • odborným lékařem– specialista na léčbu bolesti
 • psychologem
 • duchovními - spirituální pomoc

Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.

Hlavní náplní pracovní náplní týmu je paliativní ošetřovatelská péče. Provádějí ji zdravotní sestry, které vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Služba je zajišťována 24 hodin, 7 dní v týdnu. Je řešena formou pohotovosti. Na základě ordinace lékaře je možné poskytnout péči až 6 hodin denně.

Navíc u nás poskytujeme sociální poradenství pro klienty zdarma.

Seznam lidí

Mgr. Lenka Vráželová - ředitelka organizace
Jarmila Škarpová - koordinátor zdravotní péče