Setkání seniorů

RADOSTNÉ SETKÁNÍ NA NOVÉM HROZENKOVĚ

Po ukončení období, kdy všechno běželo v mimořádném režimu, společenské, kulturní a sportovní akce byly zrušeny a setkávání osob bylo omezeno jen na nejnutnější míru, jsme začali plánovat naše obvyklé setkání klientů Charity a zájemců z řad seniorů naší oblasti.

Jako první možný termín se ukázal 15. červenec. S trochou obav, zda se najdou zájemci o akci, jsme připravili pozvánky a postupně je předávali klientům v terénu a vyvěsili pozvánky v obchodech či na obecních vývěskách. Postupně se začali přihlašovat zájemci, které jsme pečlivě zapisovali na seznam, abychom při dovozu účastníků na nikoho nezapomněli.

Struktura setkání je vždy stejná a osvědčená. Začínáme u zpovědi, následuje mše svatá a posledním dílem programu je posezení s pohoštěním. Tentokrát nám bohaté, chutné a na pohled krásné pohoštění zajistila ochotná spřízněná duše z Luhačovic, paní Polišenská. Paní Polišenská provozuje v Luhačovicích cukrárny. Ještě v době „koronavirové“, když byly cukrárny zavřené, hledala způsob, jak by mohla pomoci a nabízela klientům i zaměstnancům naší Charity doma vyrobené roušky. Při rozhovoru s  naší paní ředitelkou, kdy se paní Polišenská seznámila s činností naší organizace, se domluvily, že se přijede na naše-vaše setkání podívat. A tak jsme měli možnost se s dárkyní pohoštění seznámit i my všichni zúčastnění. Radost přinesla i paní Petra Křupalová, která se v Karolince věnuje práci s dětmi a při Noci kostelů s nimi vyráběla přáníčka. Krásná, povedená barevná přáníčka na našem setkání postupně účastníkům předala. I doma tak mohou přáníčka účastníkům připomínat společně prožité chvíle.

S úspěchem se setkala také nabídka prohlídky našeho nového sídla. Obyvatelé Nového Hrozenkova měli možnost již v průběhu roku 2019 sledovat změny, ke kterým docházelo „na staveništi budovy“ v blízkosti hlavní cesty a vlakové zastávky v centru obce. Po rekonstrukci je budova zřetelně označena logem Charity. Všichni nás ujistili, že se rekonstrukce povedla a že se jim výsledek líbí. V průběhu dubna došlo k  přestěhování zaměstnanců  z Halenkova i Karolinky. Jak už to v novostavbách bývá, ze začátku se ještě postupně odstraňovaly drobné technické nedostatky, nyní se však již dá říct, že vše funguje jak má.

Všichni jsme si toto odpoledne za krásného počasí užili a těšíme se na další setkání.

Všem příchozím děkujeme za účast a všem spolupracovníkům děkuji za pomoc při přípravách a za podíl na hladkém průběhu akce.

Bc. Ester Palová, vedoucí CHPS, OA

P7150016 P7150024 P7150025 P7150026 P7150027

P7150029 P7150031 P7150033 P7150036 P7150037

P7150040 P7150041 P7150042 P7150045 P7150046

P7150047 P7150048