Dobrovolníci

Pomoc dobrovolníků je pro české Charity velmi důležitá. Dlouhodobě i jednorázově jich v celé zemi vypomáhají tisícovky. A to od těch nejmenších dobrovolníků – dětí (např. v rámci Tříkrálové sbírky) až po věrné příznivce v důchodovém věku.

Dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří díky nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti.

ČERVEN

Kdo je to dobrovolník?
Dobrovolníkem je každý člověk, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Jde o pomoc konkrétnímu člověku či organizaci, která pomoc potřebným poskytuje. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý umí něco, co může poskytnout ostatním. Dobrovolník na jedné straně dává část svého času, energie a schopností, na druhé straně často dostává nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a někdy i přátelství.

Co dobrovolníci dělají?
Pomáhají v domovech pro seniory, nemocnicích nebo hospicích. Jiní se mohou podílet na propagaci či zajištění akcí, případně nabídnout své schopnosti od překladatelství a IT až po řemeslné práce či uměleckou činnost.

Jaké je využití dobrovolnické pomoci v Charitě Nový Hrozenkov?
Dobrovolník může v některém z pobytových domů Charity ať už na Halenkově nebo v Novém Hrozenkově s klienty trávit volný čas rozhovorem, hrou nebo společnou procházkou. Může předčítat z knih, pomáhat klientům vyrábět nebo tvořit. Může doprovázet lidi na vozíčku na jednorázové výlety a akce Charity atp.

Od kolika let může člověk začít pracovat jako dobrovolník?
Dobrovolnictví není prakticky omezeno věkem. Oficiální dobrovolník, který má sepsanou smlouvu, s námi může spolupracovat se souhlasem rodičů již od 15 let.     

V případě vašeho zájmu o dobrovolnictví volejte na tel.: 605 779 129 nebo se obraťte na pracovníky Charity.