Kontakty

LÁVKA – Sociální rehabilitace

Tel.: 733 685 408
Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov, 756 04
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Vráželová - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Ing. Danuše Martinková - ředitelka organizace
Bc. Eva Kameniczká - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Vráželová - vedoucí zařízení
Alena Zetková - zástupkyně ředitelky, účetní