Pomáháme ukrajinským rodinám / Ми допомагаємо укра

boys-ge9d9d272e_1920

Charita Nový Hrozenkov má zkušenosti s poskytováním terénních i ambulantních služeb ohroženým skupinám, s poskytováním pomoci při mimořádných událostech, má znalost přirozených lokálních vazeb a spolupracuje s institucemi, firmami či jednotlivci z regionu. Proto je také zapojena do koordinace aktivit v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. / Charita Nový Grozenkov має досвід надання виїзних та амбулаторних послуг уразливим групам, надання допомоги в надзвичайних ситуаціях, вона також має взаємозв’язки та співпрацює з установами, компаніями та окремими особами з регіону. Тому активно займається координацією діяльності у зв’язку з військовим конфліктом в Україні.

Od počátku válečného konfliktu pomohla téměř stovce osob, které z Ukrajiny uprchly. Pomoc byla poskytnuta materiální díky sbírkám občanů, ale také formou přímé práce s uprchlíky – zajištěním ubytování, doprovodem při jednání s institucemi, poradenstvím. / З початку війни «Charita» допомогла майже сотні людей, які виїхали з України. Матеріальна допомога надавалася завдяки зборам громадян, а також у вигляді безпосередньої роботи з біженцями – забезпечення проживання, супровід під час переговорів з установами, консультування.

 

Co Charita Nový Hrozenkov nabízí uprchlíkům z Ukrajiny s uděleným vízem dočasné ochrany / Що Charita Nový Grozenkov пропонує біженцям з України з візою тимчасового захисту:

  • Sociální poradenství a informační činnost – zaměřená na poskytování informací uprchlíkům, jejich orientaci v místním prostředí, poskytování poradenství a jejich podpora při uplatnění na trhu práce s cílem docílení samostatnosti a soběstačnosti. / Соціально-консультаційна та інформаційна діяльність – спрямована на інформування біженців, адаптацію їх в місцевому середовищі, надання консультацій та підтримку у працевлаштуванні на ринку праці з метою досягнення незалежності та самостійності.
  • Přímá práce – asistence, doprovod na úřady a instituce, k lékaři, při hledání zaměstnání, ve školských zařízeních. / Безпосередня робота - допомога, супровід в офіси та установи, до лікаря, при пошуку роботи, в шкільних приміщеннях.
  • Koordinace humanitární pomoci pro cílovou skupinu – sbírky a poskytování základní materiální pomoci. / Координація гуманітарної допомоги цільовій групі - збір та надання основної матеріальної допомоги.
  • Multikulturní adaptační a integrační aktivity – přednášky, workshopy, osvětové akce, společná setkání zaměřená na spolupráci s majoritní společností a porozumění českému prostředí.Заходи мультикультурної адаптації та інтеграції – лекції, майстер-класи, освітні заходи, спільні зустрічі, спрямовані на співпрацю з більшістю суспільства та розуміння чеського середовища.
  • Psychologickou pomoc.Психологічна допомога.
  • Duchovní podporu.Духовна підтримка.

flag-g379ac72e8_1920

Kontakty / Контакти

Jak a kdy nás můžete kontaktovat?Як і коли ви можете зв'язатися з нами?
Telefonicky, emailem nebo osobně. / Телефоном, електронною поштою або особисто.

Koordinátorka pomoci ukrajinským občanům:
Mgr. Pavla Vozáková, pavla.vozakova@nhrozenkov.charita.cz,
705 866 959
 

Координатор допомоги громадянам України: магистр Павла Возакова, pavla.vozakova@nhrozenkov.charita.cz, 705 866 959

Integrační pracovník: Michaela Daňová, michaela.danova@nhrozenkov.charita.cz, 705 866 958

Інтеграційний працівник: Міхаела Данова, michaela.danova@nhrozenkov.charita.cz, 705 866 958


Zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb: Mgr. Lenka Vráželová, lenka.vrazelova@nhrozenkov.charita.cz, 739 726 109

Заступник директора, керівник соціальної служби: магистр Ленка Вражелова, lenka.vrazelova@nhrozenkov.charita.cz,
739 726 109

www.nhrozenkov.charita.cz

Adresa / Адреса: Charita Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 504,
756 04

 

bouquet-gba57084ca_1920

Užitečné odkazy / Корисні посилання

Na uvedených odkazech získáte bližší informace důležité k vyřizování osobních záležitostí v České republice.
За наведеними посиланнями ви отримаєте більш детальну інформацію, важливу для вирішення особистих справ у Чехії.

https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

https://nasiukrajinci.cz/cs/

https://www.pomahejukrajine.cz/

https://www.stojimezaukrajinou.cz/

 

Web je financován MVČR v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022. 
Веб-сайт фінансується MVČR в рамках програми субсидій Інтеграційні послуги для власників спеціальних віз та тимчасового захисту 2022.

arcidiecezni_charita_olomouc_BARVA_cmykLogo_CMYK