Rady pro seniory během koronaviru

Jsem senior, co mám dělat?

 1. POKUD MOŽNO ZŮSTAŇTE DOMA
  Kontakt s dalšími lidmi velmi zvyšuje riziko nákazy
 2. NEPODÁVEJTE SI RUCE
  Může se to zdát nezdvořilé, ale pozdravit lze úklonou hlavy i jinými způsoby. Klíčové je vyhnout se fyzickému kontaktu s dalšími lidmi. Totéž platí i pro objímání se nebo polibky na tvář apod.
 3. BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
  Propojte se s rodinou i známými. Máte-li připojení k internetu, můžete využít služby jako Messenger, WhatsApp atd.
 4. OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
  Nevystavujte se zbytečnému riziku a nezvěte si domů návštěvy, pokud to není nezbytně nutné. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních.
 5. NECHTE SI POMOCI S NÁKUPY
  Abyste se nemuseli vystavovat setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech, nechte si pomoci s nákupy od rodiny, známých nebo sousedů. Popř. sledujte nabídku ve své obci.
 6. VYUŽIJTE E-RECEPT
  eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací.
 7. NECHTE SI POSLAT JÍDLO
  Obraťte se na Obecní úřad případně Charitu.
 8. VYCHÁZEJTE VE VHODNÝ ČAS
  Pokud jste senior, a i přes doporučení je nutné jít si obstarat pochůzku, nebo nákup, zvolte dobu mezi 9. a 11. hodinou dopoledne, kdy jsou obchody nejprázdnější.
 9. CO KDYŽ NEMÁTE ROUŠKU/RESPIRÁTOR?
  Pokud máte příznaky onemocnění, nemůžete sehnat rouškou a nechcete nakazit okolí, zkuste si vyrobit provizorní roušku z jakékoli bavlněné či lněné tkaniny. Je to lepší než nic.

Jak pomoci seniorům?

 1. BUĎTE VNÍMAVÍ A OHLEDUPLNÍ
  Je důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a co nejohleduplněji. Senioři patří k nejvíce ohroženým skupinám lidí a potřebují ochránit před virem, ale i před strachem. Počítejte s tím, že to může trvat týdny, možná i tři či čtyři měsíce.
 2. BUĎTE V TELEFONICKÉM NEBO ELEKTRONICKÉM KONTAKTU
  Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy. Pomozte jim, aby zůstali doma a vycházeli ven jen zcela výjimečně. Pomozte jim propojit se se známými i rodinou, pokud ji nemají na blízku.
 3. OMEZTE ZBYTEČNÉ NÁVŠTĚVY
  Nevystavujte starší a nemocné lidi zbytečnému riziku. Aktuálně jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních kromě zajištění zcela nezbytné péče ze strany pečujících osob, zdravotních sester apod.
 4. POMÁHEJTE S NÁKUPY
  Každý z nás může pomoci svému sousedovi s nákupem či dalšími potřebami, aby senior nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a na dalších veřejných místech.
 5. POMOZTE JIM S E-RECEPTY
  eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací. Pokud senior ve vašem okolí nemá chytrý telefon nebo e-mail či s nimi neumí dobře zacházet, můžete nabídnout své mobilní číslo nebo e-mail. Lékárna potřebuje jen čárový kód.
 6. POMOZTE S DODÁVKOU JÍDLA
 7. POMOZTE S VÝROBOU ROUŠKY/RESPIRÁTORU
  Návody na výrobu roušky a masky najdete na internetu.

Tato stránka jako leták ke stažení

Rady pro seniory během koronaviru