Aktualizace informací pro uživatele a rodinné příslušníky  ke dni 4. 3. 2021
4. března 2021 Co se děje u nás?

Aktualizace informací pro uživatele a rodinné příslušníky ke dni 4. 3. 2021

Na základě usnesení vlády ČR, ze dne 26. února 2021 č. 201, vydává Charita Nový Hrozenkov, s platností od 1. března 2021, do odvolání, tyto pravidla pro režim návštěv v pobytových službách:

Návštěvy budou i nadále umožněny:

  • Út, ČT, NE – 10-17 hodin

Návštěvy jsou umožněny osobám, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad – email, SMS nebo testy prováděné v rámci testování u svých zaměstnavatelů nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad – potvrzení od lékaře
  • podepíší čestné prohlášení, které obsahuje souhlasy a informace o podmínkách realizace návštěvy

Osoby splňující tyto požadavky, mohou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení režimových opatření poskytovatele.

 

Upozorňujeme, že vzhledem k povinnosti poskytovatele testovat všechny své zaměstnance a z důvodu nedostatečné kapacity personálu jsme nuceni přerušit testování návštěv v rámci pobytových služeb, s platností od 8. 3. 2021.

 

Z tohoto důvodu využijte prosím jednu z následujících možností:

Rovněž akceptujeme testy, které si přinesete, musí být schváleny MZČR a povoleny k sebetestovaní. Odběr budete realizovat u nás, před uskutečněním návštěvy.

Přes výše uvedené skutečnosti  žádáme příbuzné a známé, aby zvážili nutnost, frekvenci a neodkladnost návštěv v našich pobytových službách a u našich uživatelů v terénních službách.

Děkujeme, že respektujete vydaná opatření.

Chráníte tím své blízké i naše pracovníky.