Hledáme ředitele/ředitelku naší charity
29. srpna 2022 Co se děje u nás?

Hledáme ředitele/ředitelku naší charity

Jsi člověk, který se nebojí změn, plánování, komunikace s lidmi, vedení skvělého týmu
a všeobecně i náročnějších úkolů? Neboj se tedy a přihlas se k výběrovému řízení...

 Vážení přátelé,
po 24 letech ve funkci ředitelky Charity Nový Hrozenkov se paní Ing. Danuše Martinková rozhodla
svou činnost k datu 31. prosince 2022 ukončit.
Z toho důvodu je Arcidiecézní charitou Olomouc vyhlášeno výběrové řízení
na pozici:
Ředitel/ředitelka Charity Nový Hrozenkov         

      

Základní požadavky:    

 • úplné střední, VOŠ nebo VŠ vzdělání
 • morální a občanská bezúhonnost
 • základní orientace v právních předpisech nutných k řízení organizace (personalistika, účetnictví, hospodaření s majetkem, …)
 • základní orientace v oblasti problematiky sociálních věcí a humanitární pomoci
 • základní orientace v oblasti zdravotnictví výhodou
 • osobní zakotvení v křesťanských principech a hodnotách a ochota pracovat a řídit organizaci v jejich duchu
 • ochota vzdělávat se
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič
 • znalost práce na PC a ovládání kancelářského software (MS Office, e-mail, internet…)

Požadované schopnosti a osobnostní předpoklady:

 • sociální cítění
 • komunikativnost
 • kreativita, flexibilita
 • zodpovědnost, spolehlivost
 • řídící a organizační schopnosti
 • schopnost týmové spolupráce
 • odolnost vůči stresu
 • loajalita

Doporučené znalosti nebo přílohy:

 • znalost některého ze světových jazyků (AJ, NJ, vhodný je i RJ)
 • reference bývalých zaměstnavatelů nebo důvěryhodných osob (institucí)

Povinné přílohy:

 • motivační dopis (maximálně jedna stránka A4)
 • strukturovaný životopis, s uvedením dosavadních zaměstnání, příp. jiných, pro tuto funkci významných činností, stručný popis dosažených zkušeností a odborných stáží nebo praxí …
 • stručná vlastní představa o řízení Charity Nový Hrozenkov a o budoucí koncepci rozvoje, osobní priority (max. 4 strany A4)
 • fotokopie dokumentů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů
 • souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů
 • doporučení děkana nebo faráře

Kompletní přihlášky v zalepené obálce s nápisem:
„Výběrové řízení – Nový Hrozenkov“ doručit nejpozději 30. září 2022 do 15.00 hodin na adresu:
Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc
(případně elektronicky se všemi požadovanými přílohami na uvedenou el. adresu)
(tel. 585 229 380 nebo 739 526 262, e-mail: info@acho.charita.cz)
(datová schránka 7ptgx68)

Arcidiecézní charita Olomouc si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v jeho průběhu bez udání důvodu,
případně nevybrat žádného uchazeče.

Další informace lze získat na uvedené adrese Arcidiecézní charity Olomouc, www.acho.charita.cz