Poděkování dobrým srdcím
18. ledna 2023 Co se děje u nás?

Poděkování dobrým srdcím

V době, kdy píšu tyto řádky, ještě neznáme finální výsledek v rámci celé republiky, ale u nás už víme, že díky vám jde o mimořádný ročník. A přichází k nám krásné zprávy, že tomu letos bude i na jiných místech podobně.

Úctyhodný výsledek dosáhl 850 180 Kč a našli jsme i šupinku pro štěstí. Taková podpora je ohromující, zvláště pak, když si plně uvědomíme, že uplynulé a následující měsíce pro mnohé nemusí být jednoduché. Je to krásným svědectvím, že si umíme být blíže a dokážeme myslet jeden na druhého. Ukazuje to velkou chuť a vůli pomoci navzdory současné situaci. Tak moc děkujeme, že ve vašich srdcích je mnoho místa pro lásku a solidaritu. Dotýkáte se tak koledníků a násobíte jejich dobro, to je něco, co není v Tříkrálové sbírce na první pohled očividné. O to víc je to pro náš svět důležité. Vám dárcům patří velké díky nejen za příspěvek, ale hlavně za důvěru, vlídná slova a milé přijetí malých i velkých koledníků. To, co se nedá vyčíslit, ani náležitě odměnit, je práce všech, kteří na sbírce podílejí a spolupracují. Patří sem obce, farnosti, firmy, rodiny a velké zástupy dobrovolníků, kteří nezištně věnují svůj čas a energii, jak během příprav, tak i během samotného koledování. Není lehké vyrážet za každého počasí nebo najít odvahu klepat na dveře dům od domu. Mnoho z nich se koledy účastní dlouhodobě, ale těší nás i zájem těch, pro které to byla letos úplná premiéra. V neposlední řadě bych ráda poděkovala svým kolegům, kteří se zasadili o hladký průběh, zvládli nečekané nástrahy a mnohdy si museli ukrojit kus volného a rodinného času. Jako každoročně pomůže výtěžek těm nejvíce potřebným, kteří se dostali do náročné a mimořádně tíživé situace. Část výtěžku bude využit na náklady spojené s instalací fotovoltaiky, což znamená budoucí úsporu a pomůže v udržitelnosti služeb. Pomáháte nám pomáhat a nás těší, že společně můžeme prožívat, že darovaná radost a láska se nám obratem opět vrací, a to je možná ten nejkrásnější dar. Všem nám ze srdce přeji, ať tedy Bůh žehná našim domovům i v roce 2023 a ať se ve zdraví potkáme i příští ročník. 

Za Charitu Nový Hrozenkov ze srdce děkuje Lenka Vráželová,
                                                                      ředitelka Charity Nový Hrozenkov