Postní almužna 2021
26. dubna 2021 Co se děje u nás?

Postní almužna 2021

Letos, stejně jako vloni, jsme prožívali čtyřicetidenní postní období v koronavirových omezeních. Přesto si lidé našli cestu k „postničkám“. Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným, je smyslem Postní almužny. Děkujeme všem, kteří v této nelehké době myslí na druhé. Finanční prostředky z Postní almužny se vrátí do farnosti k těm, kteří se i díky pandemii dostali do obtížné životní situace.

Celkem: 35 481,-Kč

Ještě jednou děkujeme všem, kteří do této nelehké doby vnáší světlo dobrých skutků.

Bc. Marie Fedorová

Pastorační asistentka
Tel.: 571 420 135 E-mail: 88EsVW-_ZhEy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj