Pravidla pro návštěvy v pobytových službách
1. prosince 2020 Co se děje u nás?

Pravidla pro návštěvy v pobytových službách

Na základě usnesení vlády ČR, ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vydává Charita Nový Hrozenkov, s platností od 5. prosince 2020, do odvolání, tyto pravidla pro režim návštěv v pobytových službách:

 

Návštěvy jsou umožněny osobám, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad

Osoby splňující tento požadavek mohou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

Z důvodu, že nemáme podrobnější informace o podmínkách pro testování návštěv v rámci zařízení, bude toto umožněno v nejbližším možném termínu, kdy tato pravidla budou naší organizaci sdělena.

 

Dbejte prosím veškerých nařízení. Děkujeme za pochopení.