Přijdou v lednu Tři králové?
7. prosince 2021 Co se děje u nás?

Přijdou v lednu Tři králové?

Blíží se Vánoce a pro naše pracovníky to znamená příprava Tříkrálové sbírky. Po zkušenostech s předešlou sbírkou připravujeme dva možné scénáře.

Oblíbenou variantou, kterou bychom si všichni přáli, je klasické koledování dětí, které by měly do ulic vyrazit
7.-9. ledna 2022. Variantou druhou je tvz. online sbírka, kdy bude zřízen bankovní účet, kam můžeme všichni přispívat. Při této formě přispívání vás prosíme o uvádění PSČ obcí regionu, kde Charita Nový Hrozenkov působí (Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice), aby tento příspěvek mířil rovnou na Charitu Nový Hrozenkov. Abychom tuto formu podpořili, budou rozmístěny zapečetěné pokladničky na obecních úřadech a farách v našich obcích. O dalším umístění pokladniček budeme informovat prostřednictvím obecních rozhlasů začátkem nového roku.
Pokud však situace dovolí, uslyšíte z rozhlasu o vrcholících přípravách malých i velkých koledníků, kteří vám přinesou koledu do vašich domovů.

A co bude z výtěžku sbírky 2022 financováno? Podpořit Denní stacionář Slunečnice. Obnovit a doplnit vybavení kuchyně, která slouží také k aktivitám v průběhu roku a na zahradě, která je součástí domu, zřídit bylinkové a rybízové zákoutí. Dofinancovat vybudování nového hygienického zařízení se sprchou pro dvě nově zřízená lůžka našich Odlehčovacích služeb. Bezbariérovou koupelnu ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově nám pomohou finančním příspěvkem realizovat jak individuální dárci, tak větší nadace a společnosti. Díky tomu budeme moci poskytovat kapacitně rozšířenou pobytovou službu. Na projekt mám již nyní vyčleněn dar 50 000 kč od společnosti Kayaku Safety Systems Europe, a dary od fyzických osob v celkové výši 75 000 kč. Obrátili jsme se i na nadační Fond pomoci Siemens a Nadaci ČEZ, nyní však čekáme na rozhodnutí nadačních rad. Přestavba bude stát cca 270 000 kč, proto nám Váš "Tříkrálový dar" pomůže k naplnění našeho cíle -
pomáhat lidem v nepříznivých životních situacích, pomáhat jednotlivcům 
a také celým rodinám.

Prosíme o Vaši štědrost.