4. prosince 2020 Co se děje u nás?

PŘINÁŠÍME PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K MOŽNOSTI NÁVŠTĚV

Na základě usnesení vlády ČR, ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264, vydává Charita Nový Hrozenkov, s platností od 5. prosince 2020, do odvolání, tyto pravidla pro režim návštěv v pobytových službách.

Návštěvy budou umožněny:

  • Út, ČT, NE – 10-17 hodin

Návštěvy jsou umožněny osobám, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad – email, nebo SMS s negativním výsledkem
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad – potvrzení od lékaře
  • Podepíší čestné prohlášení, které obsahuje souhlasy a informace o podmínkách realizace návštěvy

Osoby splňující tyto požadavky, mohou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Z důvodu, že čekáme na dodání antigenních testů, děláme maximum, abychom měli možnost návštěvy otestovat, nejdříve však v termínu od 8. 12. 2020.

Děkujeme, že respektujete vydaná opatření.

Chráníte tím své blízké i naše pracovníky.