Sbírka Charity ČR na pomoc Ukrajině
23. února 2022 Co se děje u nás?

Sbírka Charity ČR na pomoc Ukrajině

Nezisková organizace Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině a z vlastního krizového fondu uvolnila prozatím půl milionu korun na bezprostřední pomoc.  

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Další desítky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím
v postižených oblastech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

„Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout,” uvádí Charita na svých webových stránkách.

Sbírku můžete podpořit na webových stránkách organizace,
na sbírkový účet 55660022/0800 s variabilním symbolem 104,

nebo zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 
DMS CHARITASVET 30DMS CHARITASVET 60 
nebo DMS CHARITASVET 90,

či pomocí QR kódu:

QR kód Ukrajina

 

Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny v této těžké době rozhodnou pomoci.