Štrúdlování
13. září 2022 Co se děje u nás?

Štrúdlování

Tradiční akce, kdy charitními domy sladce zavoní vůně jablek, skořice a jemného těsta, Štrúdlování se již blíží. Seberte odvahu, najděte v uspěchaném září trochu času a upečte se svými nejbližšími jablečný štrúdl. Budeme oceňovat tři nejlepší domácí štrúdly v kategorii dospělí a tři nejpovedenější v kategorii dětí.

V pondělí 26. září 2022 budete mít možnost již od 8 do 18 hodin přinést svůj upečený výtvor na zázemí Charity Nový Hrozenkov 504. Další den se zkušená porota bude domlouvat na vítězných pozicích a v 15.30 hodin, ale již na jiné adrese, v Domě pokojného stáří (na Čubově), Nový Hrozenkov 124 se budou vyhlašovat ti tři nejúspěšnější z obou katerorií. V tento den bude také současně probíhat Den Charity, kdy máme pro vás dveře otevřené. Můžete nás navštívit na adresách: Zázemí terénních služeb Nový Hrozenkov 504, Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov 124 a Víceúčelový charitní dům Halenkov 191.

Štrúdlování na web

DEN CHARITY

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek
v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje ...

Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu.
Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.
Sv Vincenc