V Charitě Nový Hrozenkov obnovujeme vozový park
24. května 2021 Co se děje u nás?

V Charitě Nový Hrozenkov obnovujeme vozový park

Mít kvalitní vozový park je pro práci pečovatelek a zdravotních sestřiček v terénu velmi důležité. Navíc bez aut se do vzdálených údolí jen tak snadno nedostanete. Tomu odpovídají i ujeté kilometry všech charitních aut. Pro zajímavost, pokud byste jezdili každý třetí den z Nového Hrozenkova do Říma a zpět, vyšlo by to s najetými kilometry úplně nastejno. Proto je třeba auta neustále obnovovat. Modernizace vozového parku probíhá právě v letošním roce.

K nákupu vozidel došlo na konci dubna díky výzvě Místní akční skupiny Valašsko-Horní Vsacko. Projekt „Charita Nový Hrozenkov – Auty na valašské kopce a samoty“ je spolufinancován Evropskou unií. Spoluúčast Charity Nový Hrozenkov tvoří 5 % z uznatelných výdajů. Tyto finance musíme zajistit prostřednictvím darů. Padesát tisíc korun budeme mít pokryto díky grantovému programu Skupiny MONETA. Zbývá dofinancovat necelých 60 tisíc Kč.

Realizací projektu jsme schopni nahradit velmi opotřebovaná vozidla Škoda Fabia z roku 2001 a Fiat Panda z roku 2005, jejichž údržba a neustálé opravy jsou neudržitelné. Doplnili jsme zároveň chybějící kapacitu automobilů pro Charitní pečovatelskou službu a Osobní asistenci.

Výběrové řízení vyhrála společnost Simcar, proto se valašskými údolími začnou prohánět čtyři nová auta Suzuki Ignis. Tato vozidla obsahují moderní prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, jsou spolehlivá a provozně méně nákladná. Díky nim, budeme schopni zajistit péči pro více klientů a naše pracovnice se budou cítit na cestách bezpečněji než v opotřebovaných vozidlech. Teď už jen auta slavnostně požehnat, vyřídit administrativní a účetní záležitosti a budeme mít hotovo!